Položili jsme několik otázek předsedovi klubu Pavlu Mazánkovi, spojené s právě skončeným rokem, ale i ohledně další budoucnosti našeho klubu. V rozhovoru se společně ohlédneme za průběhem uplynulého roku. Ale také se ho optáme na to, co klub plánuje v následujícím období.

Dnešní rozhovor bych rád zahájil na ne zcela sportovní téma. Můžeš nás seznámit, zda se něco rýsuje ohledně investic za peníze, které klub získal, v rámci přestupu Tomáš Součka do Anglie?

Tohle je otázka, která zajímá asi většinu lidí, kteří se okolo havlíčkobrodského fotbalu pohybují. A odpověď na ni není jednoduchá a já ji rozdělím do několika oblastí.

Tou první oblastí je vůbec částka, která klub celkově za tři roky obdržel za přestup Tomáše Součka. Po všech odvodech daní, změně měnového kurzu, který se za tři roky, co nám peníze SK Slavia Praha splácela, výrazně změnil v náš neprospěch z celkové hrubé částky z přestupu zbylo čistých cca 28 mil. korun. Tyto peníze nyní máme částečně na účtu FC Slovan HB a na termínovaných vkladech (konzervativní investice), abychom alespoň trochu srazili nynější inflaci.

Tím se dostávám k druhému bodu a tím jsou investice. Nyní máme zpracovaný projekt a stavební povolení na rekonstrukci a nástavbu jižního křídla kabin. Bohužel s první žádostí o dotaci na tento projekt jsme u NSA neuspěli, ale budeme se pokoušet i nadále. Finální rozpočet v roce 2021 byl cca 16 mil. bez DPH, to se ale samozřejmě vzhledem k celkové situaci v letošním roce samozřejmě změnilo a nyní by částka byla asi o několik miliónů vyšší. My jako FCS u tohoto projektu počítáme s 30% spoluúčastí. Zbytek peněz bychom chtěli získat z dotačních titulů.

Další velmi sledovanou investicí je projekt tréninkového centra v lokalitě Ledečská. Zde ovšem je situace ještě daleko složitější než u výše uvedené nástavby. Ve spolupráci s městem nám jen dva roky trvalo, než jsme se domluvili s ochránci přírody na možnosti výstavby. Dalším problémem je územní rozhodnutí o stavbě sportoviště, bez kterého se nedá začít. Ke změně územního plánů by dle vyjádření zástupců radnice mělo dojít na řádném zastupitelstvu, které proběhne v únoru 2023. Poté by se mohlo začít pracovat na projektu TCM. Zpracování projektu, žádost o podporu města, kraje a FAČR, získání stavebního povolení a ve finále žádost o dotaci na tento projekt u NSA nebo z některých dostupných státních titulů. Bohužel v tuto chvíli vůbec nejsme schopni ani odhadnout časový horizont realizace tohoto projektu.

Tím posledním bodem je myšlenka vedení klubu, kterou máme podpořenou i po jednáních s trenéry, že bychom se vydali cestou spolupráce s okolními kluby. Podmínkou je dobrá dojezdová vzdálenost, což máme stanoveno do 10 kilometrů od Havlíčkova Brodu a kvalitní travnaté hřiště, které by naše týmy mohli využívat. V těchto obcích bychom společně s kluby začali vytvářet zázemí pro tréninky a zápasy pro jednotlivé kategorie, tak jak to má nyní třeba FC Vysočina Jihlava.

Zmínil jsi okolní vesnice. Rýsuje se v tomto směru již nějaké konkrétní řešení, které by klubu aktuálně pomohlo?

Jako klub již delší dobu spolupracujeme s okolními obcemi, sice ne v tak široké míře, jak bychom si asi představovali, ale spolupracujeme. Tímto bych tak chtěl poděkovat klubům z Pohledu a Veselého Žďáru, kde jsme se dohodli na trénování našich přípravkových kategorií. Ty tak mohou trénovat na travnatých plochách a v areálu FCS se tak uleví již tak přetíženým plochám. Kapacita je to, co nás nejvíce trápí. Dvě hřiště na 15 týmů, které v FCS máme, je opravdu málo.

Proto také využíváme s našimi nejmenšími kategoriemi travnaté hřiště u ZŠ Konečná na Žižkově. Zde vše klape na jedničku zejména kvůli výborné spolupráci s Petrem Čápem, který se nám se všemi našimi požadavky vždy snaží vyjít co možná nejvíce vstříc. Nejdál ve spolupráci se dostaneme od letošního roku s klubem z Okrouhlice. Zde během minulého roku vzniklo úplně nové travnaté hřiště, ale v mezi dobí tam bohužel ukončil činnost fotbalový klub. Proto jsme se zástupci klubu dohodli na dlouhodobé spolupráci v rámci klubů ať ohledně členské základny, tak na dlouhodobém pronájmu jejich fotbalového areálu. Zde s naší finanční podporou vznikne základna, která bude splňovat veškeré podmínky, jak pro trénování, tak hraní utkání týmů od U17 až po A tým. Což opět pomůže v rámci kapacit a zatížení hřišť přímo v areálu FCS.

Přejděme nyní plynule ke sportovní stránce klubu. Co se v tomto roce v klubu povedlo a naopak, s jakými problémy se nadále v klubu potýkáme?

Co se sportovní stránky klubu týče, tak to má opět několik aspektů. Tím prvním, který většina našich příznivců sleduje je ten výsledkový. Výsledky v rámci klubu nějak více začínáme hodnotit až od kategorie U15, ale samozřejmě tou nejvíce sledovanou kategorií jsou muži. A tady spokojení být nemůžeme, jak s postavením A týmu v divizní tabulce, tak s postavením B týmu v I.A třídě. U dorosteneckých kategorií je to 50 na 50. U19 předsezónní očekávání nenaplnila, zato kategorie U17 je naopak předčila. Jako poslední výsledkové hodnocení je u kategorie U15, která se pohybuje v popředí divizní tabulky, což se od ní na začátku sezóny tak nějak očekávalo.

Od kategorií U14 a níže již je to zcela o herním rozvoji jednotlivců, popřípadě o nějakých herních týmových dovednostech a zde podle mého názoru můžeme být jako klub naší velikosti spokojeni. Jedním z nejdůležitějších měřítek je členská základna, která se nám i po „Covidových“ letech stále rozšiřuje, za což patří velký dík zejména trenérům těch nejmenších kategorií. Co se nám také velmi zlepšilo je spolupráce s okolními kluby na přivádění talentovaných hráčů do kategorií žáků. V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout i spolupráci s Regionální fotbalovou akademií FAČR a klubem FC Vysočina Jihlava, která se rok od roku zlepšuje a posouvá.

Co ale vnímám jako obrovský problém, a to nejen našeho klubu, tak to je nedostatečné kvantitativní trenérské obsazení, zejména u těch menších kategorií. Zde bych chtěl apelovat na všechny ty, kteří by se trenérsky chtěli v našem klubu angažovat, že rádi jejich služeb využijeme.

Pojďme se ještě hlouběji podívat na náš A tým?

Zde musím odpověď rozdělit na dvě části, jelikož nehodnotíme sezónu, ale kalendářní rok. Když budu z pohledu vedení hodnotit jarní část, tak jsme byli spokojeni zejména s postavením týmu v konečné tabulce sezóny 21/22. V zimě došlo ke změně u kormidla A týmu a byl vidět nový svěží impulz do týmu. V průběhu jara ani nebylo na hřišti tolik znát, že nám odešli dva stěžejní hráči Jindřich Kučera a Jan Žíla, oba do Rakouska.

Myslím, že všichni jsme s velkými očekáváními vstupovali do nynější sezóny 22/23. V létě se podařilo tým doplnit o hráče s divizními a třetiligovými zkušenostmi a stávající tým udržet pohromadě, což z našeho týmu dělalo takového černého koně soutěže. Bohužel velká očekávání se nepodařilo naplnit a podzim tým dohrával v opravdu velké krizi. Všichni jsme byli rádi, že podzim skončil. Po vyhodnocení všech aspektů vedení klubu došlo k názoru, že by stávající „realizák“ měl u týmu působit i po novém roce a připravit tým na jarní část sezóny, kde očekáváme velký výsledkový i herní posun. Více o hodnocení podzimní části A týmu si můžete přečíst na stránkách FCS v hodnocení trenéra.

Na áčko je úzce navázána i juniorka. Ani zde asi nevládne spokojenost.

Juniorka má jeden základní úkol, což je příprava hráčů pro náš první tým. Bohužel podzimní zdravotní krize A týmu ukázala, že se nám toto dlouhodobě moc nedaří. Proto jsme se od nového roku rozhodli pozměnit zejména tréninkový proces, kde bude ve velké míře juniorka trénovat společně s áčkem. U juniorky se otřu o výsledky jen okrajově. Postavení v tabulce se podařilo vylepšit až v posledních šesti kolech, kterými juniorský tým prošel bez prohry. 9. místo tabulky však není tou příčkou, kterou jsme na začátku soutěže očekávali. Více o hodnocení podzimní části Juniorského týmu si můžete přečíst na stránkách FCS v hodnocení trenéra.

Vrátíme se ještě k mládeži. Před vánočními svátky se naši žáci zúčastnili v partnerské Spišské Nové Vsi halového turnaje, kde úspěšně reprezentovali klub. Chystáte se s mládežnickými celky i na jiné turnaje?

Fotbal je o zážitku a já myslím, že bychom klukům měli dělat co nejvíce zážitků, aby si tento báječný sport zamilovali. Každý mezinárodní turnaj je srovnání, jak se fotbal dělá v jiných zemích. To obohacuje jak hráče, tak trenéry, potažmo celé kluby. A věřte, že tyto zážitky v hráčích zůstávají. Kluci, kteří nyní působí v našem A týmu, ve velké většině velmi rádi vzpomínají právě na takové turnaje. Takže se jako klub chystáme po „Covidové pauze“ opět nastartovat naši účast na mezinárodních turnajích v Rakousku, Německu nebo Itálii.

Co Tománkův memoriál? Počítáte do budoucna s jeho obnovením?

Ano, chystáme se Tománkův memoriál opět oživit. 63. ročník by měl proběhnout na přelomu července a srpna 2023. Organizace tohoto turnaje je obtížná vzhledem ke kapacitě našeho areálu. Uvažujeme, zda v budoucnu při jeho pořádání nepožádat okolní kluby o využití hřišť. To by však znamenalo náročnou logistiku, velký štáb lidí, ale hlavně by s tím musely souhlasit ty kluby.

Začal nám rok 2023. Co od něj očekáváš, máš nějaká přání do nového roku?

Tak nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se na chodu celého klubu podílejí, od trenérů přes hráče až po funkcionáře, a také rodinám všech zmíněných, že jim toto umožňují. Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat vedení města Havlíčkův Brod za jejich podporu a také všem sponzorům, kteří přispívají na chod našeho klubu.

V rámci klubu bude rok 2023 velmi náročný. Mým prvním přáním je, aby se A tým co nejdříve dostal ze sestupových vod. Dále by bylo super, abychom se posunuli opět o krok dále s plánovanými investičními projekty. Ale těch úkolů do roku 2023 je samozřejmě daleko více. Věřím, že opět společně klub posuneme o něco dále, než byl v uplynulém roce.

Na závěr všem přeji zejména hodně zdraví a pohody v novém roce.