Za slovan
hlavu dám
Facebook Youtube Twitter Instagram

Archiv zpráv

Nové články

Aktuality

Volební valná hromada

Rada spolku FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. s v o l á v á v souladu se Stanovami spolku čl.VI, bod 3 volební Členskou schůzi, a to na úterý 28.května 2024 od 17:00 hodin. Volební Členská schůze proběhne ve společenském sále Hostince U Palánů, ul, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod - Perknov (prezence od 16:00 hodin, vlastní jednání od 17:00) více na webu FC Slovan HB - https://fcslovanhb.cz/article/648