FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. na konec května svolává volební valnou hromadu, na které bude zvolena rada spolku na další čtyřleté období 2024 - 2028.

Svolání volební Členské schůze

FC Slovan Havlíčkův Brod z.s.

Rada spolku FC Slovan Havlíčkův Brod z.s. s v o l á v á v souladu se Stanovami spolku čl.VI, bod 3 volební Členskou schůzi, a to na úterý 28.května 2024 od 17:00 hodin

Volební Členská schůze proběhne ve společenském sále Hostince U Palánů, ul, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod - Perknov (prezence od 16:00 hodin, vlastní jednání od 17:00 hodin)

Volební Členské schůze se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami spolku čl.III všichni členové spolku, hlasovací právo mají pouze zletilí členové spolku v souladu s čl.VI Stanov spolku. V rámci volební členské schůze proběhne v souladu se Stanovami spolku, čl. VI, bod 4 volba členů nové Rady spolku na následující čtyřleté funkční období Rady spolku, a to v souladu se Stanovami spolku čl.VII, bod 3. Dalším bodem programu je změna Stanov spolku, čl.VII, bod 2 (snížení počtu členů Rady spolku ze sedmi na pět).

V Havlíčkově Brodě 13.května 2024

za Radu spolku Pavel Mazánek

předseda FC Slovan Havlíčkův Brod z.s.