Standa Duben nám zhodnotil podzimní část sezóny kategorie U10, kterou vede s Petrem Novotným.

Trenére mohl bys nám v pár větách zhodnotit podzimní část sezóny?

S drtivou většinou dětí jsme už pátým rokem. A každý rok si maximálně užíváme. Momentálně máme v této kategorii kádr o 35 dětech. Což je naprosto fantastické. Dosahujeme skoro 80% docházky. Vypadá to, že děti fotbal a sport opravdu baví. Jsme na tuto skupinu společně s trenérem Petrem Novotným dva. Což má své nevýhody, ale také výhody. Jedna z nich je velké zapojení dětí do procesu. Je to cesta k samostatnosti. A opravdu, během našich utkání se děti sami střídají, koučují, domlouvají a někdy to vypadá, že nás vlastně nepotřebují. Dostaly důvěru, zodpovědnost a prostor. Vrací nám to v maximální míře. Z toho mám já osobně asi největší radost. Je tam vzájemný respekt. A tak by to dle mého mělo být. Děti jsou 20 % současnosti, ale 100 % budoucnosti. Někdy na to trošku zapomínáme. Vše jim diktujeme a vše za ně rozhodujeme. Ale to jim je v budoucím životě k ničemu. Takže naší snahou je, být jim spíše sportovními průvodci dosavadním životem. Snad mi rozumíte. J

Máš nějaká utkání, které chceš v rámci podzimu vyzdvihnout?

Těžko hodnotit jednotlivá utkání. V naší kategorii jsou utkání kontrolním mechanismem našeho tréninkového procesu. Zda to, co se hráči naučí v tréninku, jsou schopni použít pod tlakem v utkání. V zápasech klademe zejména důraz na individuální pojetí a herní rozvoj každého hráče. A to na základě individuality a schopností daných jednotlivců. Co nám však dělá problém, je vytížení hráčů. V tak velkém počtu nejsme schopni obsáhnout více zápasů. Na tom chceme na jaře určitě zapracovat.

A nějaké nepovedená utkání se také našla?

V naší kategorii nemáme kolonku pro hodnocení NEPOVEDENÉ UTKÁNÍ.

Jak vypadal herní projev týmu v průběhu podzimu?

Musíme všechny opravdu pochválit. A to za celkový přístup. A to nejen v utkáních, ale i v tréninkovém procesu. Máme s dětmi takové moto „hraj stejně, ať už jsi kdekoliv“. Myšleno, snaž se hrát se zápalem a zodpovědností v utkání, tréninku, škole, či jen za barákem. Jde to ruku v ruce s výchovou. Buď zodpovědný k sobě a k ostatním. Snažíme se toto dětem neustále připomínat. Odezva od nich je fantastická.

Kádr už jsme nakousli, ale vyzdvihl bys nějakou individualitu po podzimní části?

Jednu ano. Trenéra Petra Novotného. Společně se mnou dělá pro děti co může. Je to opravdový obětavec. Působíme s Petrem v klubu od svých 6 let. A to hráčsky, trenérsky i funkcionářsky. Petr je opravdová legenda tohoto klubu. Jsem rád, že mohu trénovat právě s ním.

Jaké jsou cíle v zimní bloku a do jarní části sezóny?

Stejné, jako v letním, jarním či podzimním. Učit se hrát fotbal. Zároveň bychom chtěli na děti přenést ještě více zodpovědnosti. Také chceme uspořádat více mimo fotbalových aktivit. Uvidíme, jak nám to pracovní vytížení dovolí.

Na závěr bych chtěl poděkovat mému kolegovi Petrovi za to, jaký je a co pro děti dělá. Rodičům, že podporují své děti. Je to od nás všech velký vklad do budoucna, ale důležitý. A samozřejmě dětem. A to za každou minutu, kterou s námi chtějí strávit.