Havlíčkův Brod - V návaznosti na stále trvající praktický zákaz trénování amatérských a mládežnických týmů, se vedení FCS rozhodlo oslovit dotčené úřady, zda by nemohl být tréninkový proces obnoven v několika dvoučlenných skupinách na jednom sportovišti (UMT HB). Toto se bohužel ukázalo po vyjádření daných úřadů jako nemožné.
"V minulých dnech jsme oslovili jak Technické služby města Havlíčkův Brod, tak krajskou hygienickou službu, aby nám přesně vysvětlili, jakým způsobem bychom mohli v rámci týmů FCS trénovat." upřesnil předseda klubu Pavel Mazánek. Bohužel v písemném vyjádření, bylo klubu FCS trénování v několika skupinách na jednom hřišti zakázáno. Jelikož ovšem již tréninkový proces velmi dlouho neprobíhá, tak sportovní vedení klubu (trenérská rada) musela najít jiné řešení, aby se hráči vrátili alespoň k částečnému tréninku.
"Model, který jsme zvolili bude pro trenéry velmi náročný, ale z hlediska hráčů je velmi potřebný" upřesnil člen trenérské rady Josef Soural. S přesným modelem trénování budou jednotlivý trenéři, hráči a rodiče hráčů seznámeni v nejbližších dnech prostřednictvím šéf trenérů nebo hlavních trenérů daných kategorií.
Tréninky budou probíhat ve skupinovém formátu po dvojicích u všech týmů FCS a to po celý týden včetně sobot a nedělí, které jsou celé vyhrazeny pro přípravkové týmy FCS.
"Formát, který jsme zvolili se slučuje se všemi nařízeními vlády ČR a neporušuje žádné z nyní platných nařízení. Samozřejmostí bude i to, že budeme dbát na přísná hygienická opatření, na která budou dohlížet jednotlivý šéf trenéři daných kategorií" doplnil předseda klubu.
"Všichni v klubu věříme, že toto velmi zvláštní období skončí co nejdříve a my všichni se budeme moci vrátit ke svým normálním životům, mezi něž fotbal neodmyslitelně patří" vyslovil přání celého klubu jeho předseda Mazánek.