Omezení pro vstup na utkání pořádaná pod hlavičkou FAČR.

Klub FC Slovan Havlíčkův Brod zve všechny fanoušky na předkolo Mol Cupu 2021/2022 proti FC Velké Meziříčí. Zároveň zveřejňuje pokyny k tomuto utkání.

Vstupné

40 Kč dospělí

20 Kč děti, důchodci


Opatření FAČR

21. 7. 2021

Epidemiologická pravidla pro konání předkola MOL Cupu

Nový soutěžní ročník MOL Cupu bude zahájen poslední červencovou neděli, kdy startují předkola. Níže vám přinášíme přehled epidemiologických pravidel pro konání těchto pohárových utkání.

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:

  • přítomnost nejvýše 1000 osob,
  • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
  • od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici.

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:

  • pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
  • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (více viz bod III.), jejichž splnění je organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • úplné znění podmínek je obsaženo v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, bod I/16.

Tato pravidla vychází z aktuálně platného Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 21. června 2021.