V minulém týdnu proběhla řádná členská schůze FC Slovan Havlíčkův Brod, kde byli přítomní seznámeni s tím co se událo v našem klubu v uplynulém roce. Vedení klubu, také všem přítomným představilo střednědobý plán rozvoje klubu.

Zde si můžete přečíst výroční zprávu FC Slovan Havlíčkův Brod za rok 2020.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020